Դիմելու չափանիշները եվ սահմանափակումները

Ծրագրին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է.

  1. ներկայացնի դիմումն անհատի կամ խմբի կողմից, առևտրային կամ շահույթ չհետապնդող կազմակերպության, դաշինքի, առևտրային կամ շահույթ չհետապնդող դաշինքների, մարդկանց/խմբերի կամ կազմակերպությունների դաշինքների անունից
  2. լինի 18 և ավելի տարեկան
  3. անձամբ լինի պատասխանատու ծրագրի ղեկավարման համար

Ծրագրին մասնակցելու համար դիմորդի քաղաքացիությունը կարևոր չէ:

 

 

Սահմանափակումներ

  • Դիմորդը չի կարող լինել «Հայաստան 2041» հիմնադրամի աշխատակից կամ կապեր ունենա ծրագրի մենթորների և/կամ հանձնաժողովի անդամների հետ:
  • Դիմորդը չի կարող բարեկամական կապեր ունենալ «Հայաստան 2041» հիմնադրամի աշխատակցի, ծրագրի մենթորների և/կամ հանձնաժողովի անդամների հետ:

 

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք մեզ նամակ գրել հետևյալ հասցեով՝ galvanizingdiaspora@armenia2041.org