Բանավեճի առարկան

Հեշտ չէ ճանապարհ ընտրելը: Կարելի է պարզեցնել խնդիրը՝ զարգացման մոդելները «լավերի» և «վատերի» բաժանելով: Ավելի ճիշտ է խոսել որոշակի երկրի ու ազգի համար այս կամ այն մոդելի առավելության, բարգավաճման, անվտանգության և ինքնության պահպանման տեսանկյունից լավագույն պայմանների ապահովման հնարավորության մասին: Մենք առաջարկում ենք կառուցողական քննարկման նպատակով Հայաստանի համար առավել իրատեսական զարգացման մոդելները դիտարկել հիմնական առավելությունների և ռիսկերի, հաջողության առանցքային գործոնների և մյուս կարևոր հարցերի տեսանկյունից: Ակնհայտ է, որ քննարկման ներկայացվող զարգացման մոդելներն այս կամ այն կերպ ազդելու են համաշխարհային ասպարեզում Հայաստանի ներկայության, XXI դարում հայության տեղի ու դերի որոշման վրա: Անկասկած, Հայաստանի և հայկական սփյուռքի փոխհարաբերությունների բնույթը տարբեր կլինի՝ պայմանավորված քննարկվող մոդելով:

 

 

Պարկուճ

Հարաբերակցվում է ﬔկուսացման վեկտորին

Մետրոպոլիայի ծայրամաս

Հարաբերակցվում մեկուսացման և/կամ ադապտացիայի վեկտորներին

Հաբ

Հարաբերակցվում է գլոկալիզացիայի վեկտորին

Հիﬓական առավելությունները Ազգային ինքնություն
անփոփո
Անվտանգություն և կայունություն կարճաժամկետ և ﬕջնաժամկետ հեռանկարում Բարգավաճում երկարաժամկետ հեռանկարում
Հիﬓական ռիսկերը Անվտանգություն / Բարգավաճում Ինքնություն / Բարգավաճում Ինքնություն / Անվտանգություն
Հաջողության առանցքային գործոնները

Արտաքին ռեսուրսները ներգրավելու ունակություն.

 • տնտեսության և ենթակառուցվածքի պահպանման համար
 • պաշտպանունակության ապահովման համար
 • Մետրոպոլիայի համար արժեքավոր ռեսուրսների վերահսկողության պահպանում փոխազդեցության շահեկան պայմանների ապահովման նպատակով
 • Մետրոպոլիայում որոշուﬓերի ընդունման գործընթացների վրա ազդելու ունակություն
 • Պետական վարչակազմ և բարձրագույն մակարդակի ենթակառուցվածք
 • Հանրային կայուն պայմանագիր
 • Պաշտպանունակության բարձրագույն մակարդակ
Հիﬓական հարցերը
 • Ո՞վ է անվտանգության երաշխավորը 
 • Ո՞վ է ֆինանսական աջակցություն ցույց տալիս 
 • Ինչպե՞ս ապահովել ժողովրդագրական կայունությունը
 • Ի՞նչ ﬔտրոպոլիա ընտրել:
  Ընդ որում՝ գոյություն ունի՞ դուրս գալու ռազմավարություն 
 • Ինչպե՞ս պահպանել ﬔտրոպոլիայի համար արժեքավոր ռեսուրսների վերահսկողությունը 
 • Ինչպե՞ս ﬔտրոպոլիայում ազդել որոշուﬓերի ընդունման գործընթացների վրա
 • Ինչպե՞ս արագորեն արհեստավարժ բարձր մակարդակի պետական ապարատ ստեղծել
 • Ինչպիսի՞ն պետք է լինի աﬔնաբարենպաստ հանրային պայմանագիրը կայունության ապահովման համար
 • Ինչպե՞ս ճիշտ ընտրել և զարգացնել տնտեսական և հանրային կյանքի առաջնահերթ ոլորտները համաշխարհային մակարդակում մրցունակության հասնելու համար
 • Ինչպե՞ս աﬔնակարճ ժամկետներում ամրապնդել պաշտպանունակությունը և հետագայում ինքոուրույն պահպանել այն
 • Ի՞նչ դաշինքների է նպատակահարմար ﬕանալ
Մոդուս Գոյատևում և պահպանում Գոյատևում և զարգացում՝ ﬔտրոպոլիային համաքայլ Սոցիալ-տնտեսական բեկում վտանգների և առավելությունների հավասարակշռության մշտական փնտրտուքի պայմաններում

 

  letter

  Երկխոսության հրավեր

  ՁԵՐ ԱՆՈՒՆԸ
  ՁԵՐ ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ
  Ձեր էլ. հասցեն
  Մենք ուրախ կլինենք ստանալ Ձեր կարծիքը և առաջարկությունները
  Շնորհակալություն, Ձեր հաղորդագրությունն ուղարկված է
  Ընթերցել {bookname}
  Խնդրում ենք լրացնել ներքևի դաշտը ընթերցելու համար
  ՁԵՐ ԱՆՈՒՆԸ
  ՁԵՐ ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ
  Ձեր էլ. հասցեն
  Ձեր տվյալներն արդեն կան մեզ մոտ
  ՆԵՐԲԵՌՆԵՐ

  Շնորհակալությո՜ւն գրանցման ձևը լրացնելու համար

  Ձեզ ուղարկվել է հղում՝ Էլեկտրոնային հասցեի հաստատման համար։ Կայք մուտք գործելու և անհրաժեշտ փաստաթուղթը ներբեռնելու համար խնդրում ենք անցնել այդ հղումով։